Hayakawa Teruggi trio – Tango nouveau (2017)

Titre : Hayakawa Teruggi trio
Date de sortie : 26 mai 2020
Format : CD