Hayakawa Teruggi trio – Tango nouveau (2017)

Titre : Hayakawa Teruggi trio
Date de sortie : 25 septembre 2018
Format : CD