Hayakawa Teruggi trio – Tango nouveau (2017)

Titre : Hayakawa Teruggi trio
Date de sortie : 23 septembre 2019
Format : CD